Siirry sisältöön

Romako – Askeleet huomiseen

Romako-hanke (2021–2024) tukee pääkaupunkiseudun aikuisia romaneita oman alan löytämisessä, ammatillisen tutkinnon suorittamisessa sekä työ- ja harjoittelupaikkojen saamisessa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat 25 vuotta täyttäneet pääkaupunkiseudulla asuvat romanitaustaiset ihmiset, joilta puuttuu toisen asteen tutkinto tai jotka eivät ole työllistyneet nykyisellä tutkinnollaan.

Hanke tukee osallistujia myös korkeakouluopintoihin hakeutumisessa ja suorittamisessa.

Toisena kohderyhmänä ovat työnantajat: teemme rakenteellista muutosta, jotta työelämä olisi yhdenvertaisesti myös romanien saavutettavissa.

Keskeinen kehittämiskohde hankkeessa on työnantajapoolin luominen. Poolissa työnantajat voivat ilmoittaa eri aloilta halukkuutensa ottaa vastaan romanitaustaisia työntekijöitä ja harjoittelijoita.

Toteuttajat

Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Osatoteuttajana toimii Stadin ammatti- ja aikuisopisto.

Ota yhteyttä ja ole mukana ottamassa askeleet huomiseen!