Siirry sisältöön

Romako – Askeleet huomiseen

Romako-hanke (2021–2024) tukee pääkaupunkiseudun aikuisia romaneita oman alan löytämisessä, ammatillisen tutkinnon suorittamisessa sekä työ- ja harjoittelupaikkojen saamisessa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat 25 vuotta täyttäneet pääkaupunkiseudulla asuvat romanitaustaiset ihmiset, joilta puuttuu toisen asteen tutkinto tai jotka eivät ole työllistyneet nykyisellä tutkinnollaan.

Hanke tukee osallistujia myös korkeakouluopintoihin hakeutumisessa ja suorittamisessa.

Toisena kohderyhmänä ovat työnantajat: teemme rakenteellista muutosta, jotta työelämä olisi yhdenvertaisesti myös romanien saavutettavissa.

Keskeinen kehittämiskohde hankkeessa on työnantajapoolin luominen. Poolissa työnantajat voivat ilmoittaa eri aloilta halukkuutensa ottaa vastaan romanitaustaisia työntekijöitä ja harjoittelijoita.

Toteuttajat

Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Osatoteuttajana toimii Stadin ammatti- ja aikuisopisto.

Taustasta riippumatta -kampanja

Romako-hanke kampanjoi yhdenvertaisemman työelämän puolesta ja palauttaa romaniyhteisön saamia hylkäyskirjeitä takaisin työnantajille. Vuonna 2022 tehdyn tutkimuksen mukaan vain alle puolet suomalaisista pk-yrityksistä uskoo, että romanitaustaiset ovat rekrytoinnissa samalla viivalla kuin muut. Työantajia pyydetään liittymään mukaan Romakon maksuttomaan työnantajapooliin. Liittymällä mukaan työnantajat ilmoittavat kiinnostuksensa ottaa vastaan myös romanitaustaisia harjoittelijoita ja työntekijöitä.

Lisätietoa ja usein kysyttyjä kysymyksiä Taustasta riippumatta -kampanjasta täältä.


Ota yhteyttä ja ole mukana ottamassa askeleet huomiseen!