Siirry sisältöön

Työnantaja, tule yhdenvertaisen työelämän edelläkävijäksi!

Haastamme kaikki Suomen työnantajat mukaan luomaan yhdenvertaista työelämää.

Tiesitko, että romanitaustaiset henkilöt kohtaavat usein syrjintää työelämässä? Tilanne on tyypillinen jo opiskeluaikana, jolloin romanitaustaisen opiskelijan on muita vaikeampaa löytää harjoittelupaikkoja.

Tarvitsemme suurta yhteiskunnallista asennemuutosta, jotta kaikilla olisi mahdollisuus menestyä työelämässä. Tarvitsemme sinut, työnantaja.

Tee konkreettinen teko yhdenvertaisen työelämän eteen, ja ilmoittaudu työnantajapooliimme! Voit halutessasi ilmoittautua myös romaniopiskelijan mentoriksi.

Yhdenvertainen työelämä luodaan yhdessä

Yhdenvertainen rekrytointi ja työelämä saavutetaan konkreettisin toimin. Voit työnantajana olla mukana eri tavoin:

Työnantajapooli

Työnantajat ilmoittavat kiinnostuksensa ottaa vastaan myös romanitaustaisia harjoittelijoita ja työntekijöitä. Hankkeen osallistujille tulee mahdollisuus etsiä poolista itselleen potentiaalisia työ- ja harjoittelupaikkoja ammattialoittain.

Voit ilmaista jo kiinnostuksesi tuoda yrityksesi tai organisaatiosi mukaan rakenteilla olevaan pooliin.

Mentorointi

Haluatko tukea nuorta ammattilaista uransa alussa?

Jokaiselle hankkeen opiskelijalle pyritään etsimään omalta opiskelualalta mentori, joka on jo kokenut ammattilainen. Mentorit saavat alkukoulutuksen, ja he tapaavat aktoreitaan kuusi kertaa puolen vuoden aikana.

Mentorointiohjelma toteutetaan vuosina 2022–2023.

Jaa tietoa

Työnantaja – toivomme, että käytät verkostojasi ja kutsut muutkin mukaan työnantajapooliin.

Tunnetko henkilön, joka voisi sopia mentoriksi? Kerro hankkeesta heillekin!


Tule mukaan!

Ole osa muutosta ja ota askeleet huomiseen:

Hankkeen asiantuntijoiden yhteystiedot