Siirry sisältöön

Lisätietoa Taustasta riippumatta -kampanjasta

Romako-hanke kampanjoi yhdenvertaisemman työelämän puolesta ja palauttaa romaniyhteisön saamia hylkäyskirjeitä takaisin työnantajille. Tuoreen tutkimuksen* mukaan vain alle puolet suomalaisista pk-yrityksistä uskoo, että romanitaustaiset ovat rekrytoinnissa samalla viivalla kuin muut. Työantajia pyydetään liittymään mukaan Romakon maksuttomaan työnantajapooliin. Liittymällä mukaan työnantajat ilmoittavat kiinnostuksensa ottaa vastaan myös romanitaustaisia harjoittelijoita ja työntekijöitä.
* Taloustutkimus_Romako_17012023 (pdf)
Diakin mediatiedote: Romaniyhteisö palauttaa hylkäyskirjeitä
Linkki Romakon mediapankkiin (lehdistökuvat, logot)

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä kampanjasta

Mikä on kampanjan idea?

Romanitaustaiset kokevat vieläkin syrjintää työelämässä. Diakonia-ammattikorkeakoulun Romako-hanke kampanjoi yhdenvertaisemman työelämän puolesta. Syksyllä kerättiin romanitaustaisten työnhausta saamia hylkäyskirjeitä, jotka palautettiin työnantajille. Halusimme hylkäyskirjeillä muistuttaa, että jokaisella tulee olla samat mahdollisuudet työllistyä ja saada harjoittelupaikkoja. Halusimme  kutsua työnantajat mukaan Romakon työnantajapooliin, joka on konkreettinen tapa muuttaa työelämää yhdenvertaisemmaksi.

Miksi kampanja tehdään?

Romako-hanke tekee kampanjan, koska haluaa muuttaa suomalaista työelämää yhdenvertaisemmaksi. Pelkkä keskustelu ja asian tuominen esille eivät enää riitä, vaan on luotu konkreettinen työkalu, työnantajapooli, johon liittymällä suomalaiset työnantajat sitoutuvat tarjoamaan harjoittelu- ja työpaikkoja taustasta riippumatta.

Mitä kampanjaan kuuluu?

Kampanjaan kuuluu Taustasta riippumatta -kampanjasivut ja viestintämateriaalit. Lisäksi olemme tehneet kaksi hienoa videota, joissa romanitaustainen henkilö kertoo rekrytointitarinansa. Kampanjan aikana kannustamme työnantajapoolin yrityksiä ja verkostoja viestimään asiasta. Tavoitteena on saada lisää työnantajia työantajapooliin.

Mitkä ovat työnantajapoolin tavoitteet?

Toivomme, että saamme työnantajapooliin työnantajia laajasti eri aloilta ja eri puolelta Suomea. Määrällinen tavoite on 1 000 työnantajaa.

Mistä tiedätte, että syrjiminen on totta? Jos vaan romanitaustaiset eivät pärjää haastatteluissa?

Romaniyhteisöstä saamme valitettavasti palautetta, että esimerkiksi työharjoittelupaikkoja on peruttu, kun on paljastunut, että hakija on taustaltaan romanitaustainen (esim. Jussin tarina videolla).

Useissa tapauksissa nuoren henkilön valmistuminen on jäänyt harjoittelupaikasta kiinni. Näin ei missään nimessä pitäisi olla. Romanitaustaisten koulutustaso nousee jatkuvasti, ja meidän tulee valaa uskoa siihen, että kouluttautuminen onnistuu ja kannattaa.

Kun palkatonkin harjoittelupaikka voi olla vaikea saada, niin miten sitten työpaikan saaminen onnistuu?

On merkillistä, että esim. sote-alalla, jossa on työvoimapulaa romaniopsikelijoilla on ollut samanlaisia kokemuksia.

Lähes kaikki romanit ovat kokeneet jossain vaiheessa syrjintää työelämässä. Teetimme myös Taloustutkimuksella kyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää suomalaisten pk-yritysten asenteita. Kyselyyn vastanneista vain alle puolet oli sitä mieltä, että romanitaustaiset ovat samalla viivalla muiden hakijoiden kanssa. Kyselyssä 5 prosenttia sanoi suoraan, että ei halua palkata romanitaustaista.

Mikä on Romakon työnantajapooli?

Romakon työnantajapooli on hakupalvelu, josta romanitaustaiset opiskelijat ja valmistuneet voivat etsiä itselleen sopivia työnantajia työ- ja harjoittelupaikkoja varten.

Poolista ei löydy yksittäisiä avoimia työpaikkoja, vaan työnantajan yhteystiedot ja linkit avoimiin työpaikkoihin.

Ilmoittautumalla pooliin työnantajat viestivät, että romanitaustainen hakija on rekrytoinneissa samalla viivalla kuin muutkin, ja myös hänelle tarjotaan harjoittelupaikkoja mahdollisuuksien mukaan. Hakijan voi olla helpompi ottaa yhteyttä, kun tietää etukäteen työnantajan positiivisen asenteen.

Työnantajapooli on ilmainen ja velvoita työnantajia muuhun, kuin antamaan samat mahdollisuudet romanitaustaisille työllistyä ja saada harjoittelupaikkoja.

Työnantajapoolissa mukana olevia kannustetaan viestimään poolista osana omaa viestintäänsä.

Miksi työnantajapoolia tarvitaan?

Romanitaustaiset kokevat edelleen syrjintää työelämässä. Pelkkä puhe ei enää riitä. Tarvitsemme tekoja, jotka edistävät yhdenvertaista työelämää ja muuttavat rekrytointia. Työnantajapooli on konkreettinen tapa viestiä yrityksen arvoista ja luoda uskoa romanitaustaisille nuorille ja myös muille vähemmistöille.

Haluamme yhdistää romanitaustaiset osaajat ja ne työnantajat, joiden rekrytointiprosessissa taustalla ei ole merkitystä.

Eikö anonyymi rekrytointi aja saman asian?

Anonyymi rekrytointi ei ole monessa paikassa käytössä. Anonyymi rekrytointi on hyvä askel yhdenvertaisempaan työelämään, mutta se ei riitä.  On valitettavasti tapauksia, jossa alun perin esimerkiksi oppilas on saanut työharjoittelupaikan, mutta se on peruttu kun hakijan tausta on käynyt ilmi.

Kerättiinkö oikeasti hylkäyskirjeitä ja lähetettiin ne takaisin? Kuinka paljon hylkäyskirjeitä lähettiin?

Kyllä. Aloitimme keräämään syksyllä 2022 hylkäyskirjeitä romanitaustaisilta, jotka ovat sellaisen saaneet ja ensimmäisessä vaiheessa palautimme satoja hylkäyskirjeitä takaisin. Hylkäyskirjeen palauttaminen on meille mahdollisuus muistuttaa yhdenvertaisesta työelämästä ja kannustaa työnantajia liittymään työnantajapooliin.  Jatkamme hylkäyskirjeiden palauttamista keväällä.

Eikö romanitaustaisten vaatteet ole esteenä joissakin työpaikoissa?
Romanitaustaiset yleensä tietävät paikkaa hakiessaan, jos paikassa on vaatevaatimukset, ja toimivat sen mukaisesti.

Monet romanitaustaiset hakeutuvat sote-alalle ja esimerkiksi sairaanhoitajilla on erillinen työasu. Tämä kertoo, että monet romanit ovat myös valmiita joustamaan pukeutumisesta.

Toki toivomme että tilanteissa, joissa työasua ei vaadita muiltakaan, niin sitä ei vaadita romanitaustaiseltakaan.

Kuinka kauan työnantajapooli on toiminnassa? Kuka sitä ylläpitää hankkeen loputtua?

Tavoitteena on, että työnantajapoolista tulee pysyvä. Tällä hetkellä pooli on auki ainakin vuoteen 2027.

Millaista palautetta olette saaneet romaniyhteisöltä työnantajapoolista? Entä työnantajilta?

Työnantajapooli on syntynyt todellisesta tarpeesta. Pooli on romaniopiskelijoiden ehdotus, jota lähdettiin hankkeen muodossa edistämään.

Liittyneiltä työnantajilta on tullut hyvää palautetta, he haluavat olla mukana luomassa yhdenvertaista työelämää. Monilla ilmoittautuneista oli myös hyviä kokemuksia romanitaustaisista harjoittelijoista ja työntekijöistä. Toisaalta olemme kutsuneet jo paljon työnantajia mukaan, mutta prosessi on ollut aika hidas.

Miten romanien koulutustaso on kehittynyt?

Noin 50 vuotta sitten esim. romanien koulutukseen osallistuminen oli satunnaista. Tästä on tehty valtava koulutusloikka viimeisten vuosikymmenten aikana.

Suurin osa romaneista hankkii nykyään ainakin toisen asteen koulutuksen, ja korkeakoulutus yleistyy nopeasti. Pääväestön asenteet muokkautuvat hieman hitaammin. Romanitaustaisilla on halu kouluttautua ja päästä töihin, ja saavuttaa yhdenvertainen asema suomalaisessa yhteiskunnassa ja työelämässä.


Romako-hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana toimii Stadin AO.


(Sivu päivitetty 25.1.2023)