Siirry sisältöön

Walter ry

Walter ry on kulttuurienvälisen osaamisen asiantuntijajärjestö. Toiminnan tavoitteena on edistää kulttuurienvälistä vuorovaikutusta ja avarakatseisuutta erityisesti lasten ja nuorten parissa. Projekteissamme kohdataan lapsia ja nuoria niin ala- ja yläkouluissa kuin vapaa-ajallakin. Projekteille yhteistä on yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, syrjinnän tai syrjäytymisen ehkäiseminen sekä nuorten voimaannuttaminen vertaisoppimisen ja yhteisen tekemisen kautta. Walter ry hyödyntää toiminnassaan sisäisiä vahvuuksiaan, osallistaen nuoria niin urheilun kuin taiteenkin keinoin.

KYTKE- ja Oma linja -projekteissamme työ keskittyy koulutyöpajojen ohjaamiseen osana tiimiä. KYTKE:n työpajoissa oppilaiden kanssa keskustellaan ennakkoluuloista, syrjinnästä, rasismista ja identiteetistä. Oma linja -työpajoissa pyritään tukemaan nuoria onnistuneiden jatkokoulutusvalintojen tekemisessä; työpajoissa käsitellään mm. vahvuuksia, arvoja, unelmia ja vastoinkäymisiä. Ohjaajat kannustavat nuoria jakamaan omia ajatuksiaan ja kertovat myös omia kokemuksiaan aiheiden tiimoilta.

Ohjaajatyöhön ei vaadita aikasempaa kokemusta tai tiettyä koulutusta, mutta aikaisempi kokemus lasten ja nuorten parissa tehtävästä toiminnasta on eduksi. Olennaisinta ohjaajana onnistumisen kannalta on kuitenkin se, että hakija on kiinnostunut oppilaiden kanssa käsiteltävistä teemoista, haluaa tukea nuoria sekä uskaltaa kertoa omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan käsiteltävistä aiheista. Myös kyky toimia osana tiimiä on tärkeää, sillä työpajoja ohjataan yhteistyössä muiden ohjaajien kanssa.

Avoimista työpaikoista ei tule erikseen ilmoitusta, mutta mikäli koet soveltuvasi koulutyöpajojen ohjaajaksi, kannattaa olla suoraan yhteydessä järjestöön. Ohjaajan työ on keikkaluonteista.

Yhteystiedot

tiia@walter.fi
Rörstrandinkatu 5 D 00560 Helsinki

Työpaikan muoto

Työpaikka

Työpaikalla käytettävät kielet

  • englanti
  • suomi

Uusimaa Järjestötyö Nuorisotyö