Siirry sisältöön

Tornion kaupunki (nuorisotoimi)

Tornion kaupungin nuorisotoimi on nuorten kasvua, selviytymistä ja osallisuutta erilaisissa elämäntilanteissa tukeva työyksikkö. Nuorisotyötä ja -politiikkaa toteutetaan moniammatillisesti yhteistyössä paikallisten viranomaisten, koulujen ja oppilaitosten sekä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa. Nuorisotyön kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat kuntalaiset.

Nuorisotoimen perustehtävänä on tukea nuorten kasvua eri elämäntilanteissa. Tarjoamme monipuolista toimintaa nuorille heidän vapaa-aikanaan. Nuorisotyön tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä, edistää terveitä elämäntapoja sekä iloa ja luovuutta, kehittää itsetuntoa ja hyviä vuorovaikutustaitoja sekä lisätä nuorten osallisuutta.

Toimintaan kuuluu nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, nuorisoyhdistysten ja nuorisoryhmien tuki, kulttuurinen nuorisotyö, koulunuorisotyö, nuorten osallistumismahdollisuuksien edistäminen, etsivä nuorisotyö, ehkäisevä päihdetyö, leiri- ja retkitoiminta, tapahtumatoiminta sekä nuorten tieto- ja neuvontatyö.

Lisätietoja voi kysyä nuorisotyön päälliköltä Auli Pietikäiseltä, p. 040 867 7842

Yhteystiedot

auli.pietikainen@tornio.fi
040 867 7842
Suensaarenkatu 4 95400 Tornio

Avoimet työpaikat

Työpaikan muodot

  • Ammatillinen työssäoppimispaikka
  • Kesätyö
  • Korkeakouluharjoittelu
  • TET-harjoittelupaikka
  • Työkokeilupaikka
  • Työpaikka

Työpaikalla käytettävä kieli

suomi

Lappi Nuorisotyö