Siirry sisältöön

Suomen Romaniyhdistys ry (järjestötyö, hankkeet)

Suomen Romaniyhdistys on 1967 perustettu romanien oma valtakunnallinen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen suuntautunut järjestö. Sen tavoitteena on edistää romaniväestön yhdenvertaisuutta, lisätä romanien vaikutusmahdollisuuksia ja osallistaa heitä yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Toiminta on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta.

Yhdistys edistää tavoitteitaan puuttumalla rohkeasti rasismiin ja syrjintään ja toisaalta täydentämällä suomalaisen kulttuurin moninaisuutta romanikulttuurin ja -kielen perinnöllä.

Yhdistyksellä on meneillään 3. Stean tukemaa hanketta:
– Baȟtalo phuuriba – Onnellinen vanhuus – hanke tarjoaa kulttuurisensitiivisiä palveluohjauspalveluita romanivanhuksille liikkuvan toimiston avulla.
– Sastipe tukke- terveyttä sinulle romaninaisten terveyslukutaitohanke.
– Paikka auki nuorelle 2023 hanke.
Omana toimintana yhdistyksellä on Au mensa -toiminta, joka on sekä kotimaista että eurooppalaista nuorisotoimintaa.
Yhdistys osallistuu sekä kotimaiseen (Ronk ja muut ohjausryhmäjäsenyydet) että eurooppalaiseen romanipolitiikkaan, mm. Roma Civil Monitorin hankkeessa (2021-2025), missä seurataan romanipoliittisten ohjelmien toimeenpanoa 27 maassa.

Yhteystiedot

info@suomenromaniyhdistys.fi
+358 44 0881003
Kuortaneenkatu 13, 5krs 00520 Helsinki

Työpaikan muodot

  • Ammatillinen työssäoppimispaikka
  • Korkeakouluharjoittelu
  • Oppisopimuspaikka
  • TET-harjoittelupaikka
  • Työkokeilupaikka

Työpaikalla käytettävä kieli

suomi

Uusimaa Järjestötyö Nuorisotyö Sosiaali- ja terveysala