Siirry sisältöön

Romaniyhteisö palauttaa hylkäyskirjeitä työnantajille  – Tutkimus paljastaa syrjiviä asenteita rekrytoinnissa

Romanitaustainen nainen postittaa hylkäyskirjeitä takaisin työnantajille.
Diakonia-ammattikorkeakoulun Romako-hanke kampanjoi yhdenvertaisemman työelämän puolesta ja palauttaa romaniyhteisön saamia hylkäyskirjeitä takaisin työnantajille. Tuoreen tutkimuksen* mukaan vain alle puolet suomalaisista pk-yrityksistä uskoo, että romanitaustaiset ovat rekrytoinnissa samalla viivalla kuin muut.

Romanien koulutustaso on viime vuosina noussut, mutta heillä on edelleen vaikeuksia päästä töihin ja harjoitteluihin.  

– Hylkäyskirje on romaneille valitettavasti arkipäivää. Päätimme palauttaa hylkäyskirjeet takaisin työnantajille ja muistuttaa, että jokaisella työnhakijalla tulee olla samat mahdollisuudet taustasta riippumatta, kertoo projektipäällikkö Katri Perho Diakista.  

Romako-hanke on perustanut maksuttoman työantajapoolin, johon ilmoittautumalla työnantajat vahvistavat, että romanitaustainen hakija on rekrytoinneissa samalla viivalla kuin muutkin. 

– Pelkkä puhe ei enää riitä. Tarvitsemme tekoja, jotka edistävät yhdenvertaista työelämää ja muuttavat rekrytointia. Työnantajapooli on konkreettinen tapa kertoa yrityksen arvoista ja luoda uskoa romanitaustaisille nuorille ja myös muille vähemmistöille, toteaa Romako-hankkeen asiantuntija Tamara Åkerlund. 

Jopa 5 % ei halua palkata romanitaustaista

Romako-hanke teetti marraskuussa 2022 Taloustutkimuksella kyselyn, jossa tutkittiin suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten asenteita yhdenvertaisesta rekrytoinnista ja työnantajapoolista.    

Tutkimuksen mukaan vain alle puolet (47 %) ajattelee, että romanitaustaisilla on hyvät tai melkein yhtä hyvät mahdollisuudet työllistyä kuin muilla. Joka neljäs (24 %) pk-yrityksistä on lähtökohtaisesti kiinnostunut liittymään työnantajapooliin. 

Myönteisimmin työnantajapooliin suhtaudutaan teollisuustoimialalla (36 %) ja nihkeimmin kaupan alalla (14 %) sekä rakennusalalla (13 %). 

Vastanneista pk-yrityksistä jopa 5 prosenttia sanoi, että ei halua palkata romanitaustaista henkilöä.

– Tämä on hätkähdyttävä, mutta ei yllättävä tieto. Syrjintä näkyy myös työtehtävissä. Romanitaustaisia ei välttämättä rekrytä yrityksiin myyjiksi, mutta autokorjaajaksi piiloon katseilta voi päästä, sanoo Perho.    

Nyt on työnantajien vuoro toimia

Romanitaustaisilla nuorilla on intoa opiskeluun, mutta työharjoittelupaikkoja voi olla vaikea saada.  

– Valitettavan yleistä on, että romaninuori on ryhmän ainoa, joka yrityksistä huolimatta jää ilman harjoittelupaikkaa ja siitä syystä ei valmistu. Nuorten pitää voida luottaa siihen, että koulutus kannattaa. Nyt on työnantajien vuoro toimia, toteaa Perho.

Maksuton työnantajapooli ei velvoita muuhun, kuin antamaan tasavertaiset mahdollisuudet. Yksi jo mukana olevista työnantajista on 12 000 eri alan osaajaa työllistävä Vantaan kaupunki. 

– Haluamme edistää yhdenvertaista työelämää. Vantaan arvoja ovat muun muassa avoimuus ja vastuullisuus. Meille oli selvää, että liitymme Romakon työnantajapooliin ja viestimme siitä, sillä meillä rekrytoinnissa ratkaisevinta on osaaminen, sanoo Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.  


Lisätietoja:

Diakonia-ammattikorkeakoulun Romako-hanke, Katri Perho, projektipäällikkö
p. 050 467 97 42, katri.perho@diak.fi 

Diakonia-ammattikorkeakoulun Romako-hanke, Tamara Åkerlund, asiantuntija
p. 050 432 91 46, tamara.akerlund@diak.fi 

www.taustastariippumatta.fi 

Romako-hanke_taloustutkimus_ pdf 170123


Taustatietoa

*Taloustutkimus: Tutkimus selvitti suomalaisten pk-yritysten suhtautumista yhdenvertaiseen työelämään sekä vähemmistöjen ja etenkin romanien rekrytointiin. Lisäksi kartoitettiin kiinnostusta liittyä Diakin Romako-hankkeen työnantajapooliin. Tiedonkeruu toteutettiin puhelinhaastatteluina 14.–22.11.2022 välisenä Kohderyhmä on 5–249 työllistävät yritykset kaikilta toimialoilta  valtakunnallisesti (pl. Ahvenanmaa). Haastatteluja tehtiin yhteensä 300.

Romako-hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Osatoteuttajana toimii Stadin ammatti- ja aikuisopisto. Hankkeen toiminta-aika on 2021–2024.